KontorP6010015

Fag til lunsj

Gratis nettmøter – faglig påfyll i en travel hverdag

Personsentrert hjelpemiddelformidling 23.oktober 2019

Hva er god hjelpemiddelformidling og hvordan kan ergoterapeuter videreutvikle denne sentrale delen av yrkesutøvelsen? Astrid Gramstad

Mer om forelesningen

Se opptak fra forelesningen

Presentasjon

Fokusere på fatigue og aktivitetsregulering 11.oktober 2019

Irma Pinxsterhuis fokusere på fatigue og aktivitetsregulering og gi en kort innføring i Aktivitetskalkulatoren.

Mer om forelesningen.

Se opptak fra forelesningen

Presentasjon i PDF