KontorP6010015

Fag til lunsj

Gratis nettmøter – faglig påfyll i en travel hverdag

Covid 19: Ergoterapeutens rolle fra akutt til rehabilitering 29.mai 2020

Malin Mongs fra OUS og Ingrid Sundfør fra LHL sykehuset Gardermoen deler i denne lunsjen kompetanse og erfaringer fra hvordan ergoterapeuter kan bidra i pasientforløpet til Covid-19 pasienter.

De tar opp tema som; kartlegging, tiltak, aktivitet som mål og middel, energibesparende arbeidsmetoder, forskning og gir praktiske eksempler.

Etter innledninga blir det mulig å komme med kommentarer og spørsmål.

Om foreleserne:

Malin Mongs, Ergoterapi spesialist i somatiskhelse, Forbundsstyre medlem Ergoterapeutene,  fagutviklings ergoterapeut OUS

Ingrid E Sundfør, Spesialergoterapeut, Master i rehabilitering, avdelingsleder, LHL sykehuset Gardermoen

Lunsjen hadde 117 deltakere.

Se opptaket fra «Fag til lunsj»: Covid 19: Ergoterapeutens rolle fra akutt til rehabilitering.

Covid 19: Ergoterapeutens rolle fra akutt til rehabilitering. (PDF)

 

Bruk av ulike digitale løsninger i avstandsoppfølging i rehabilitering 12.mai 2020.

Sunnas sykehuset har lang erfaring med digital oppfølging. Dette ble utviklet videre under koronapandemien da smittevernhensyn satte avstandsoppfølging på dagsorden.

Lunsjen hadde 120 deltakere.

De som deler sin erfaring er:

  • Anne Marte Sanders Sunnaas sykehus
  • Mette Thomassen Sunnaas sykehus

Se opptaket fra «Fag til lunsj»: Bruk av ulike digitale løsninger i avstandsoppfølging i rehabilitering.


Bruk av ulike digitale løsninger i avstandsoppfølging i rehabilitering. (PDF)

Slik kommer du i gang med videokonsultasjon

Diskusjon og spørsmålsrunden i etterkant av møtet er ikke tatt opp.

 

«Aktivitet og deltakelse i koronatiden» 28. april 2020

Vi er inne i en tid som krever at ergoterapeuter tenker nytt og smart om hvordan vi kan gi gode tjenester til innbyggerne.

Ergoterapeuter har til vanlig mye en-til-en kontakt og hjemmebesøk.

Siden utbruddet av korona-pandemien har dette vært frarådet der det er mulig. Nå har det kommet veileder for hvordan virksomheter med en-til-en kontakt kan drive smittefaglig forsvarlig så ergoterapeuter kan gjenoppta mer av sin virksomhet.

Ergoterapitjenesten i Trondheim kommune deler erfaringer fra en ny hverdag både for brukere og ergoterapeuter.

Hvilke tiltak har de iverksatt og vil noen av disse endringene bli videreført når pandemien er over?

De som deler sine erfaringer er: 

  • Tore Simavik, Hjelpemiddelteknikertjenesten 
  • Grethe Ulvik, Ergoterapitjenesten for barn og unge 
  • Vigdis S. Gausemel, Ergoterapitjenesten voksne og eldre
  • Bodil Klungerbo, Infosenteret for seniorer og aktivitetskoordinatorer  

 

Se opptaket fra Fag til lunsj «Aktivitet og deltakelse i koronatiden» 28.april 2020

Første del med introduksjon til Fag til lunsj har ikke kommet med på opptaket.

Heller ikke introduksjon av første innleder, som er Tore Simavik. Han representerer hjelpemiddeltekknikk tjenesten i Trondheim kommune.

Spørsmål og diskusjon i etterkant av presentasjonene er ikke en del av opptaket.

Oversikt utarbeidet av Ergoterapitjenesten i Trondheim kommune

Korona informasjon – telefon

Vurdering før hjemmebesøk

 

Personsentrert hjelpemiddelformidling 23.oktober 2019

Hva er god hjelpemiddelformidling og hvordan kan ergoterapeuter videreutvikle denne sentrale delen av yrkesutøvelsen? Astrid Gramstad

Mer om forelesningen

Se opptak fra forelesningen

Presentasjon

Fokusere på fatigue og aktivitetsregulering 11.oktober 2019

Irma Pinxsterhuis fokusere på fatigue og aktivitetsregulering og gi en kort innføring i Aktivitetskalkulatoren.

Mer om forelesningen.

Se opptak fra forelesningen

Presentasjon i PDF