Hverdagsrehabilitering for personer med demens?

Fag til lunsj, 24. november 2020.

Hverdagsrehabilitering er et etablert tilbud i mange kommuner, men ofte har personer med demens blitt ekskludert fra målgruppen. Trenger det være sånn?

Med støtte kan personer med demens også komme fram til rehabiliteringsmål. Det finnes strategier som personer med demens kan bruke for å nå sine mål og fungere på sitt optimale med demens.

Dagens innleder

Thea Cathrine Bredholt, ergoterapeut i Aldring og helse, deler av sin kompetanse og erfaringer.

Se opptak fra «Fag til lunsj» Hverdagsrehabilitering for personer med demens? Thea Cathrine Bredholt, ergoterapeut i Aldring og helse.

Hverdagsrehabilitering for personer med demens. PDF

Clare m.fl.2018 Artikkel

Lunsjen hadde 208 deltakere og mange deltok i diskusjonen etterpå.