Ergoterapi for barn i små kommuner -hvor er mulighetsrommet?

Fag til lunsj,12. mai 2021, kl. 11.00-12.00

Arrangør: Region Nord  

Tema var ergoterapi for barn i små kommuner og hvordan kan en jobbe med barn når en er alene som ergoterapeut i kommunen? Ergoterapeutspesialist i barns helse, Heidi Fløten, som arbeider ved Nordlandssykehuset og ergoterapeut Ingunn Dalhaug, som arbeider i Bodø kommune, delte erfaringer, mulige innfallsvinkler og oppfordret til diskusjon og spørsmål om hvordan en kunne starte opp med å arbeide med barn som kommunalergoterapeut.  

Tema var blant annet bruk av sensorisk profil, Velferdsteknologi-kartlegging, PEDI og finmotorisk kartlegging siste året i barnehagen. 

Dersom du ønsker tilgang til delingsplattformen for velferdsteknologi som er utarbeidet i forbindelse med prosjektet om velferdsteknologi for barn, ta kontakt med Ingunn Dalhaug på mail: ida@ergoterapeutene.org

Opptak fra Fag til lunsj:

Ergoterapi for barn i små kommuner. Ved Heidi Fløten og Ingunn Dalhaug.

Ergoterapi for barn i små kommuner. (PDF) Ved Heidi Fløten og Ingunn Dalhaug.

Lunsjen hadde 78 deltakere og stort engasjement i diskusjonen.

NAV kurs Overganger for barn og unge.

Kunskapsbanken.net

Fag til lunsj er godkjent som ergoterapifaglig kurs meritterende med en time til ergoterapispesialist innen barns helse.

Ved søknad om godkjenning til ergoterapispesielt kan det oppgis deltakelse på ergoterapeutiske digitale kurs og møteplasser, men disse timene kan ikke utgjøre mer enn en tredjedel av kravet om 200 kurstimer. (lag en oversikt på eget vedlegg)