Honorar

Veiledende honorarsatser for 2022

Honorar i Ergoterapeutene er mest aktuelt i forbindelse med forelesninger på kurs i regi av forbundet. Om, og hvor mye honorar som skal gis for denne type oppdrag, må avklares i hver enkelt sak mellom arrangør og foreleser.

Noen forelesere har formidling som en del av sin stillingsbeskrivelse, andre kan bruke av arbeidstiden til forberedelse. Da avstår mange fra å kreve honorar. Andre må bruke av fritiden til forberedelse og får tapt arbeidsfortjeneste ved deltakelse. Da er det rimelig å kreve honorar.

Forslag til honorarsats som presenteres her, er basert på hva Universitetet i Oslo, OsloMet og Fysioterapeutene har som veiledende takster.

Bachelor Master Doktorgrad
Forelesning 30 min 700 900 1100 Inkludert forarbeid
Forelesning 45 min 1050 1350 1650 Inkludert forarbeid

Antall timer summeres og rundes opp til nærmeste 15 minutter.

Satsene er ikke absolutte. Det kan forhandles på honorar ut ifra type oppdrag, omfang av forberedelse eller andre forhold.

Takstene kan også brukes som utgangspunkt for forhandlinger om betaling for oppdrag som selvstendig næringsdrivende.

Det henvises til NAV sin hjemmeside for å finne gjeldende takster for bl.a. ekspertbistand.