Honorar

Veiledende honorarsatser for ergoterapeuter.

Honoraret for selvstendig næringsdrivende vil være markedsstyrt. Forhold som kan virke inn på honorarnivået er; etterspørsel, utgifter, kompetanse, forberedelse/etterarbeid, vanskelighetsgrad og oppdragsgiver.

Veiledende honorarsatser for forelesere gjeldende for 2019. Satsene for eksterne forelesere er også knyttet opp til forelesernes kompetanse, og inkluderer forberedelse til undervisning og gjennomføring av denne.

Antall timer summeres og rundes opp til nærmeste hele klokketime.

Bachelorgrad: kr 1 000
Mastergrad/ergoterapispesialist: kr 1 360
Doktorgrad: kr 2 240

Satser arbeidsplassvurdering se Satser-www.nav.no