Forbundsstyret

Her finner du informasjon om forbundsstyrets medlemmer og arbeid

Forbundsstyret velges på landsmøtet og er forbundets øverste organ mellom landsmøtene.

Deres politiske ansvar og fullmakter ligger innenfor rammen av vedtektene, programmet og budsjettene som landsmøtet vedtar.

Forbundsstyrets sammensetning

Bilde av forbundsstyret i en trapp
Forbundsstyret i landsmøteperioden 2017-2020.

Forbundsstyrets medlemmer 2017-2020

Forbundsstyret består av:
  • Leder, 1. og 2. Nestleder
  • 8 styremedlemmer: Seks styremedlemmer fra regionene og 2 øvrige styremedlemmer
  • 1 representant fra Ergoterapistudentene
Forbundsleder er heltidslønnet. 1. nestleder er for tiden frikjøpt i halv stilling.

Forbundsstyrets oppgaver

Forbundsstyrets formål og arbeid rettes mot følgende typer hovedoppgaver: 

  1. Strategioppgaver 
  2. Organiseringsoppgaver 
  3. Kontrolloppgaver 
  4. Egenoppgaver 
  5. Rådgiver for administrasjonen og generalsekretær