Forbundsstyret

Her finner du informasjon om forbundsstyrets medlemmer og arbeid.
(Informasjonen er ikke oppdatert etter landsmøtet, oktober 2023)

Forbundsstyret velges på landsmøtet og er forbundets øverste organ mellom landsmøtene.

Deres politiske ansvar og fullmakter ligger innenfor rammen av vedtektene, programmet og budsjettene som landsmøtet vedtar.

Forbundsstyrets sammensetning

Forbundsstyrets medlemmer 2020-2023

Forbundsstyret består av:
  • Leder nestleder
  • 9 styremedlemmer: Syv styremedlemmer fra regionene og 2 øvrige styremedlemmer
  • 1 representant fra Ergoterapistudentene som observatør
Forbundsleder er heltidslønnet. nestleder er for tiden frikjøpt i halv stilling.

Forbundsstyrets oppgaver

Forbundsstyrets formål og arbeid rettes mot følgende typer hovedoppgaver: 

  1. Strategioppgaver 
  2. Organiseringsoppgaver 
  3. Kontrolloppgaver 
  4. Egenoppgaver 
  5. Rådgiver for administrasjonen og generalsekretær