Kommunene – Lønns og arbeidsforhold i KS-området

Her finner du nødvendig informasjon om arbeid og lønn for ansatte i kommunene.

Fakta

Kommunene (KS-området) er det tariffområdet der Ergoterapeutene har flest medlemmer.

Våre medlemmer er blant annet tilsatt i fylkeskommuner, kommuner og kommunalt eide bedrifter.

Lønns- og arbeidsforhold til ansatte i kommunene

Lønn legges fast ved ansettelse, og ved sentrale og lokale forhandlinger. Det forhandlet frem en minstelønn for enkelte stillingsgrupper. Ved tilsetting og lokale forhandlinger er det mulig å forhandle frem høyere lønn.

Generelt om arbeid og lønn

Mer om lokale forhandlinger