Ergoterapi for barn og unge.

Fag til lunsj, 4. november 2020.

«Ergoterapi for barn og unge; kunnskap, kompetanse og mulighetsrom.»

Om foreleserne:

Mona Asbjørnslett, førsteamanuensis ved ergoterapeututdanningen ved OsloMet og Ingvill Drevland, ergoterapeut og stipendiat på tema barn- og unges hverdagsliv, fokus på helsefremming og psykisk helse.

Sammen svarer de på spørsmålene:

  • Hva er ergoterapeuters overordnede kompetanse
  • Hvor og hvordan, bør ergoterapeuter bruke sin kompetanse overfor barn og unge?
  • Hva er (bør være) vårt mulighetsrom- tanker for fremtidig ergoterapi

Se opptak fra» Fag til lunsj» Ergoterapi for barn og unge. Mona Asbjørnslett førsteamanuensis og Ingvill Drevland stipendiat ved OsloMet.


Ergoterapi for barn og unge, kunnskap, kompetanse og mulighetsrom. PDF Ved Mona Asbjørnslett og Ingvill Drevland.

Lunsjen hadde langt over 150 deltakere og mange deltok i diskusjonen etterpå.