Her finner du avtaleverket for Virke-området

Her finner du nødvendig informasjon om arbeid og lønn for ansatte i tariffområdet Virke.

Lønn og arbeid
Mer informasjon om lønns- og arbeidsforhold i Virke-området:

Hovedavtalen

Hovedavtalen regulerer de tillitsvalgtes rett til medbestemmelse og forholdet mellom partene for øvrig.

Ergoterapeutenes medlemmer i tariffområdet Virke er blant annet tilsatt på private sykehus og sykehjem, i opptreningsinstitusjoner, høgskoler og barnehager.

Lønns- og arbeidsforhold til ansatte i virksomheter i Virke-området

Lønn legges fast ved ansettelse, og ved sentrale og lokale forhandlinger. Det forhandlet frem en minstelønn for enkelte stillingsgrupper. Ved tilsetting og lokale forhandlinger er det mulig å forhandle frem høyere lønn.

Partene lokalt skal samarbeide om å utarbeide en overordnet langsiktig lønnspolitikk for virksomheten basert på virksomhetens mål.

Generelt om arbeid og lønn

Mer om lokale forhandlinger