Lønns- og arbeidsforhold for medlemmer i Spekter-området

Her finner du nødvendig informasjon om arbeid og lønn for våre medlemmer i spesialisthelsetjenesten.

Medlemmene i tariffområdet Spekter arbeider stort sett på sykehus som er eid av de statlige helseforetakene. Spekter-området er vårt nest største tariffområde.

Mer om medlemstall

Lønns- og arbeidsforhold til ansatte i Spekter-området

Lønn legges fast ved ansettelse, og ved sentrale og lokale forhandlinger. Det er forhandlet frem en minstelønn for enkelte stillingsgrupper. Ved tilsetting og lokale forhandlinger er det mulig å forhandle frem høyere lønn.

Generelt om arbeid og lønn

Mer om lokale forhandlinger