Spekter-området

Her finner du nødvendig informasjon om arbeid og lønn for våre medlemmer i spesialisthelsetjenesten (Spekter-området).

Fakta

Mer informasjon om lønns- og arbeidsforhold i Spekter-området:

Medlemmene i tariffområdet Spekter er stort sett tilsatt på sykehus som eies av de statlige helseforetakene. Spekter-området er vårt nest største tariffområde.

Mer om medlemstall

Lønns- og arbeidsforhold til ansatte i Spekter-området

Lønn legges fast ved ansettelse, og ved sentrale og lokale forhandlinger. Det er forhandlet frem en minstelønn for enkelte stillingsgrupper. Ved tilsetting og lokale forhandlinger er det mulig å forhandle frem høyere lønn.

Generelt om arbeid og lønn

Mer om lokale forhandlinger