M├©te3444

Fag til lunsj – «I fremtiden må vi jobbe smartere – har vi til nå jobbet dumt?»

Etiske betraktninger om fremtiden.
14. juni 2023, kl. 11.00 -12.00.

Hvordan forholde oss til de vanskelige valgene i fremtiden? Yrekesetisk utvalgs betraktninger knyttet til NOU (2023:4) »Tid for handling». Hva er viktig å være bevisst på fremover? Hva forventes av ergoterapeuter og hva vi kan tilby; blir det et gap?

Innledere: Tone Torgersen, leder av Yrkesetisk utvalg og fagleder for Kompetansetjeneste  for pasient og pårørendeopplæring i sykehuset Innlandet og Annette Eidesen, medlem Yrkes etisk utvalg. Avdelingsleder i Enhet for funksjonshemmede i Sandnes kommune.

Arrangør: Yrkesetisk utvalg

I fremtiden må vi jobbe smartere – har vi til nå jobbet dumt? Ved Tone Torgersen leder og Annette Eidesen medlem i Yrkesetisk utvalg.

I fremtiden må vi jobbe smartere – har vi til nå jobbet dumt?(PDF)

Over 60 deltakere på arrangementet.