ASK til lunsj – Ergoterapeuters rolle og kompetanse

Fag til lunsj, 24. juni 2021 kl. 11.00 – 12.00

Spesialergoterapeut Hege Marit Lybeck Lund vil i denne lunsjen snakke om Alternativ Supplerende Kommunikasjon, ASK. 

  • Hva er ASK? Når bruker vi ASK?
  • Betydningen av et godt språkmiljø.
  • Ulike metoder for å snakke sammen.
  • Motorikk.
  • Kommunikative kompetanseområder.
  • Ergoterapeutens rolle i ASK-saker

Opptak fra ASK til lunsj: 

ASK til lunsj – Alternativ og supplerende kommunikasjon. Ved Hege Marit Lybeck Lund spesialergoterapeut habiliteringstjenesten i Lillehammer.

ASK til Lunsj – Alternativ og supplerende kommunikasjon.

ASK til Lunsj – Alternativ og supplerende kommunikasjon. (PDF) Hege Marit Lybeck Lund

ASK – Alternativ og supplerende kommunikasjon. (www.statped.no/ask)

Pekeprat hver dag

Lunsjen hadde 22 deltakere.