Kontor7294

Tillitsvalgte i Ergoterapeutene

Tillitsvalgtes aktivitet, engasjement og kompetanse er fundamentet i forbundet. De tillitsvalgte skal ha ressurser, motivasjon, kompetanse og verktøy som gir trygghet i vervet. Her finner du noen av dem.

Alle medlemmer skal ivaretas av en tillitsvalgt, og medlemmene skal vite hvem den tillitsvalgte er. Vervet som tillitsvalgt skal være attraktivt og alle tillitsvalgte skal være gode representanter for fag og forbund.

De tillitsvalgte skal være engasjerte og løsningsorienterte i arbeidsplassens og samfunnets utfordringer. Vervet som tillitsvalgt skal være attraktivt og alle tillitsvalgte skal være gode representanter for fag og forbund.

Ergoterapeutenes program

Tillitsvalgtes kompetanse og oppgaver 

Oppgaver du som tillitsvalgt skal ha kompetanse til løse: 

  • ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsforhold 
  • bidra til godt arbeidsmiljø og virksomhetenes IA-arbeid 
  • synliggjøre ergoterapeuters kompetanse ovenfor medlemmer, arbeidsgiver, politiske miljø og lokalmiljøet for øvrig.  
  • ivareta rammebetingelser for fagutøvelsen i virksomheten 
  • bruke medbestemmelsesretten og påvirkningsmulighetene i egen virksomhet 
  • være faglig oppdatert og kjenne forbundets satsningsområder 
  • rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer