Kontingenten i Ergoterapeutene

For yrkesaktive medlemmer er kontingenten  en prosentsats av lønna. En makskontingent setter en øvre grense for kontingenten. Fra 2024 vil en enda større del av medlemskontingenten kunne trekkes fra på skatten.

Kontingent og medlemskap

Gjelder fra 1. januar 2024.

Yrkesaktiv – 1,5 % av brutto inntekt. Maksimalt 739 pr mnd.

Alle med inntekt fra arbeidsgiver skal være registrert som yrkesaktiv, uansett tittel og innhold i stillingen. Kontingenten trekkes månedlig i lønn av arbeidsgiver.
Fagforeningskontingent er fradragsberettiget for yrkesaktiv medlemmer. Maksimalt fradrag for inntektsåret 2024 er kr 8000.

Er du usikker på hvor mye dette innebærer for deg?

Kontingentkalkulatoren gir deg svaret ut fra månedslønna di. Kalkulatoren viser også kontingenten etter skatt, og den reelle prosenten din.

Ikke-yrkesaktive, pensjonister og bosatt utland – 74 pr mnd.

Medlemmer som av ulike årsaker ikke er yrkesaktive. Kontingenten faktureres kvartalsvis fra forbundet.

Selvstendig næringsdrivende –  222 pr mnd.

Reservasjonsrett i forhold til fullt medlemskap i forbundet kan innvilges selvstendig næringsdrivende som ikke kan få sine lønns‑ og arbeidsforhold ivaretatt av oss. Kontingenten faktureres kvartalsvis fra forbundet.

Faglig medlem –  370 pr mnd.

Reservasjon fra fullt medlemskap i forbundet kan innvilges når særlige grunner tilsier det. Søknad om faglig faglig medlemskap behandles av administrasjonen. Kontingenten faktureres kvartalsvis fra forbundet.

Student – 540 for hele studietiden.

Gjelder hele studiet og frem til 1. oktober det året man blir uteksaminert. Kontingenten faktureres fra forbundet etter innmelding.