Kontingent

For yrkesaktive medlemmer er kontingenten  en prosentsats av lønna. En makskontingent setter en øvre grense for kontingenten. Fra 2023 vil en enda større del av medlemskontingenten kunne trekkes fra på skatten, og netto medlemskontingent vil dermed bli lavere.

Kontingent og medlemskap

Student- kroner 540

Gjelder hele studiet og frem til 1. oktober det året man blir uteksaminert. Kontingenten faktureres fra forbundet.

Andre grupper

Gjelder fra 1. januar 2023. Kontingent per måned.

Yrkesaktiv – 1,6 % av brutto inntekt. Maksimalt kroner 707

I inntektsgivende arbeid og i lønnet permisjon fra NAV. Kan være medlem uansett tittel og innhold i stillingen. Kontingenten trekkes normalt i lønn av arbeidsgiver.

Pensjonister og andre som ikke er yrkesaktive – kroner 71

Medlemmer som av ulike årsaker ikke er yrkesaktive. Kontingenten faktureres fra forbundet.

Selvstendig næringsdrivende –  kroner 213

Reservasjonsrett i forhold til fullt medlemskap i forbundet kan innvilges selvstendig næringsdrivende som ikke kan få sine lønns‑ og arbeidsforhold ivaretatt av oss. Kontingenten faktureres fra forbundet.

Faglig medlem –  kroner 354

Reservasjonsrett i forhold til fullt medlemskap i forbundet kan innvilges medlemmer som ikke kan få sine lønns‑ og arbeidsforhold ivaretatt av oss, eller når andre særlige grunner tilsier det. Søknad om faglig faglig medlemskap behandles av administrasjonen.