Kontingent

For yrkesaktive medlemmer er kontingenten  en prosentsats av lønna. Vi har satt ned prosentsatsen to ganger de siste årene for å gjøre medlemskapet billigere. En makskontingent setter en øvre grense for kontingenten.

Kontingent og medlemskap

Gjelder fra 1. juli 2018. Kontingent per måned.

Yrkesaktiv – 1,6 % av brutto inntekt. Maksimalt kroner 596

I inntektsgivende arbeid og i lønnet permisjon fra NAV. Kan være medlem uansett tittel og innhold i stillingen. Kontingenten trekkes normalt i lønn av arbeidsgiver.

Student- kroner 540

Gjelder hele studiet og frem til 1. oktober det året man blir uteksaminert. Kontingenten faktureres fra forbundet.

Ikke yrkesaktiv – kroner 60

Medlemmer som av ulike årsaker ikke er yrkesaktive. Kontingenten faktureres fra forbundet.

Selvstendig næringsdrivende –  kroner 179

Reservasjonsrett i forhold til fullt medlemskap i forbundet kan innvilges selvstendig næringsdrivende som ikke kan få sine lønns‑ og arbeidsforhold ivaretatt av oss. Kontingenten faktureres fra forbundet.

Faglig medlem –  kroner 298

Reservasjonsrett i forhold til fullt medlemskap i forbundet kan innvilges medlemmer som ikke kan få sine lønns‑ og arbeidsforhold ivaretatt av oss, eller når andre særlige grunner tilsier det. Faglig medlemskap innvilges av sentralstyret etter søknad.