Forhåndsgodkjenning av kurs

– meritterende for ergoterapeutenes spesialistordning

Kurs som arrangeres av andre enn Ergoterapeutene må godkjennes for å gi poeng til spesialistgodkjenning.

Godkjenningen gjelder for flere kurs under forutsetning av at kursets faglig innhold og omfang ikke endres vesentlig.

Godkjente kurs annonseres gratis i kurskalender.

Det godkjennes kurs innenfor 3 kompetanse kategorier:

Ergoterapispesifikke kurs – er kurs som er for og ledet av ergoterapeuter i ergoterapeutiske teorier og metoder for eksempel; kurs i AMPS, A-one, MoHO, Australsk modell for aktivitetsutføring, Sanseintegrasjon, spesielle behandlingsmåter og lignende.

Spesialistspesifikke kurs – er kurs i ergoterapi- og tverrfaglige emner med spesiell relevans for de ulike spesialistområdene: Allmennhelse, Arbeidshelse, Barns helse, Eldres helse, Folkehelse, Psykisk helse og Somatisk helse.

Generelle kurs – er emner som for eksempel brukermedvirkning, vitenskapelige teorier og metoder, veiledning og pedagogikk, politiske føringer og lignende.