OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Forhåndsgodkjenning av kurs

– meritterende for ergoterapeutenes spesialistordning

Ergoterapeutenes godkjenning av kurs som meritterende til ergoterapispesialist gjelde kun ergoterapifaglige kurs.

Med ergoterapifaglige kurs menes kurs laget for og av ergoterapeuter.

Godkjenningen gjelder for flere kurs under forutsetning av at kursets faglig innhold og omfang ikke endres vesentlig.

Godkjente kurs annonseres gratis i kurskalender.

Sist oppdatert 10. februar, 2021.