Regionene

Regionene arbeider for stor faglig aktivitet blant medlemmene, oppfølging og utvikling av tillitsvalgte og bidrar til å knytte organisasjonen sammen fra det enkelte medlem og helt inn i forbundets styre.

Alle medlemmer tilhører en region og landet er delt i seks regioner. Regionen ledes av et styre. Regionstyrene skal legge til rette for aktivitet i regionen og for samarbeid og delingskultur i og på tvers av regionene.

Våre seks regioner

Vi har seks regioner bestående av følgende fylker.

  • Nord – Nordland, Troms og Finnmark
  • Midt – Møre og Romsdal og Trøndelag
  • Vest – Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland
  • Sør – Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Vestfold
  • Øst – Buskerud, Hedmark og Oppland
  • Sørøst – Oslo, Akershus og Østfold

Arbeidet i regionene ledes og koordineres av et regionstyre som ble valgt ved elektroniske valg blant medlemmene i september 2017.