Dette er Ergoterapeutenes syv regionerRegionene

Regionene arbeider for stor faglig aktivitet blant medlemmene, oppfølging og utvikling av tillitsvalgte og bidrar til å knytte organisasjonen sammen fra det enkelte medlem og helt inn i forbundets styre.

Alle medlemmer tilhører en region og landet er delt i syv regioner. Regionen ledes av et styre. Regionstyrene skal legge til rette for aktivitet i regionen og for samarbeid og delingskultur i og på tvers av regionene.

Våre syv regioner

Vi har syv regioner bestående av følgende fylker.

  • Nord – Nordland og Troms og Finnmark
  • Midt – Møre og Romsdal og Trøndelag
  • Vest – Vestland og Rogaland
  • Sør – Agder og Vestfold og Telemark
  • Øst – Akershus, Østfold og Buskerud
  • Oslo – Oslo
  • Innlandet – Innlandet

Arbeidet i regionene ledes og koordineres av et regionstyre som ble valgt ved elektroniske valg blant medlemmene i september 2023.