Ergoterapistudentenes landsstyre 24

Bli med i Ergoterapistudentene!

Bli med i Ergoterapistudentene – Det sosiale og faglige fellesskapet for oss som studerer ergoterapi. Ved å velge Ergoterapistudentene får du mye igjen, både faglig og sosialt.

Ergoterapistudentene er norske ergoterapeutstudenters interesseorganisasjon og som også er medlemmer i Ergoterapeutene – landets eneste fagforbund for ergoterapeuter.

Sosialt

Som medlem i Ergoterapistudentene vil du oppleve studietiden som morsommere og bli enda mer motivert – et minne for livet.

Faglig

Som medlem i Ergoterapistudentene er du med på å øke kvaliteten på studiet og forbedre studiesituasjonen din.

Ergoterapeutene og Ergoterapistudentene

Ergoterapeutene ivaretar utvikling av faget og ergoterapeuters lønns- og arbeidsbetingelser. Viktig for deg som skal leve med og av faget i mange år fremover. Vi byr på kompetanse og nettverk som du vil ha nytte av som både student og yrkesaktiv, og vi hjelper deg i overgangen mellom de to fasene.

Les mer

Les mer om medlemskapet i Ergoerapistudentene

«Bli med i Ergoterapistudentene». Last ned brosjyren her.