Forside, Ergoterapistudentene 2019, A5_web

Bli med i Ergoterapistudentene!

Bli med i Ergoterapistudentene – Det sosiale og faglige fellesskapet for oss som studerer ergoterapi. Ved å velge Ergoterapistudentene får du mye igjen, både faglig og sosialt.

Ergoterapistudentene er norske ergoterapeutstudenters interesseorganisasjon. Medlemmene er også studentmedlemmer i Ergoterapeutene – landets eneste fagforbund for ergoterapeuter.

Sosialt

Som medlem i Ergoterapistudentene vil du oppleve studietiden som morsommere og bli enda mer motivert – et minne for livet.

Faglig

Som medlem i Ergoterapistudentene er du med på å øke kvaliteten på studiet og forbedre studiesituasjonen din.

Ergoterapeutene og Ergoterapistudentene

Ergoterapeutene ivaretar utvikling av faget og ergoterapeuters lønns- og arbeidsbetingelser. Viktig for deg som skal leve med og av faget i mange år fremover. Vi byr på kompetanse og nettverk som du vil ha nytte av som både student og yrkesaktiv, og vi hjelper deg i overgangen mellom de to fasene.

Les mer

Forside av brosjyre med teksten "Gratis forsikring til deg som studerer"
Les mer om forsikringstilbudet til deg som studentmedlem.
Les mer om Ergoterapistudentene og de mange fordelene med medlemskapet.
Ergo-hjelpen. Førstehjelp for deg som Ergoterapistudent.