bestefar-ungdom2815

Fag til lunsj – Energikonsulent på Energisenteret for barn og unge – BUK.

Ergoterapeut og Energikonsulent på Energisenteret for barn og unge – BUK, Vegard Berge Sandven og seksjonsleder Lars Peder Vatshelle Bovim vil dele erfaringer fra prosjektet Energikonsulent – trygghet i overgangen. 13.november 2023, kl 11.00 – 12.00.

Energikonsulent – trygghet i overgangen går ut på at en person følger og trygger barn og unge i alderen 6-18 år i overgangen fra behandling til organisert aktivitetstilbud i nærmiljøet til barnet. Sammen med behandler, foresatte og deltaker kartlegger vi ønske om aktivitet, tilretteleggingsbehov og hva som er tilgjengelig av aktivitet i nærområdet til barnet. På denne måten har deltakeren en kjent person med seg ut i aktivitet, og det gir treneren mulighet til å ha en dialog rundt tilretteleggingsbehov.

Prosjektleder Lars Peder Vatshelle Bovim sier at «Mange barn og unge med særskilte behov faller ofte fra i overgangen fra helsetjeneste til idrettsaktivitet. Vi prøver å teste ut Energikonsulent tilbudet i Bergen og omegn, og prøver å engasjere barn og unge med tilretteleggingsbehov slik at de kan delta, trives og oppleve fellesskap i egnet organisert aktivitet i sitt nærmiljø på lik linje som jevnaldrende».  

Det legges opp til spørsmål og diskusjon etter innlegget.

Se opptak av forelesningen HER

Pdf av presentasjonen finner du HER