Kontor7294

Dine lønns- og arbeidsvilkår

Vi er med på laget når medlemmmenes lønns og arbeidsbeidsbetingelser er tema. Her vil du finne nødvendig informasjon og verktøy. Sammen med våre tillitsvalgte står vi klar til å bistå ved behov.

Dine lønns- og arbeidsvilkår av tariffavtaler. Disse danner rammene for din egen arbeidsavtale.

I de fleste tariffavtalene er det minstelønnssatser. Ved ansettelse og forhandlinger kan det avtales høyere lønn enn disse satsene, men ikke lavere.

Ergoterapeutene bidrar konstruktivt i utviklingen som kreves i arbeidslivet, og er part i saker som påvirker medlemmenes arbeidsbetingelser. Arbeidsbetingelsene er forutsigbare og likeverdige uansett type tilling, både i offentlige og private virksomheter

Ergoterapeutenes program

Ta kontakt med din tillitsvalgt!

Ta kontakt med din tillitsvalgt for å få nærmere informasjon om hvordan lover og avtaler skal forstås.

Er du usikker på hvem som er din tillitsvalgte kan du kontakte forbundskontoret.

Våre Retningslinjer for bistand i arbeidsforholdet beskriver arbeidsdelingen i forbundet og hvordan medlemmene helst bør forholde seg.

De ulike tariffområdene

Du finner informasjon om de største tariffområdene våre her: