Kontor7294

Dine lønns- og arbeidsvilkår

Vi er med på laget når medlemmmenes lønns og arbeidsbeidsbetingelser er tema. Her vil du finne nødvendig informasjon og verktøy. Sammen med våre tillitsvalgte står vi klar til å bistå ved behov.

Dine lønns- og arbeidsvilkår av tariffavtaler. Disse danner rammene for din egen arbeidsavtale.

I de fleste tariffavtalene er det minstelønnssatser. Ved ansettelse og forhandlinger kan det avtales høyere lønn enn disse satsene, men ikke lavere.

«Ergoterapeuters arbeidsbetingelser skal reflektere utdanning, kompetanse og ansvar, samt fremme likestilling og likelønn.»

Ergoterapeutenes program

Ta kontakt med din tillitsvalgt!

Ta kontakt med din tillitsvalgt for å få nærmere informasjon om hvordan lover og avtaler skal forstås.

Er du usikker på hvem som er din tillitsvalgte kan du kontakte forbundskontoret.

Våre Retningslinjer for bistand i arbeidsforholdet beskriver arbeidsdelingen i forbundet og hvordan medlemmene helst bør forholde seg.

De ulike tariffområdene

Du finner informasjon om de største tariffområdene våre her: