Organisasjonen – styrer, komiteer og utvalg

Her finner du oversikt over våre formelle organ, informasjon om deres rolle og hvordan du skal komme i kontakt med dem.
(Informasjonen er ikke oppdatert etter landsmøtet, oktober 2023)

Forbundet er tydelig og fremtidsrettet, basert på demokratiske prinsipper og gjennomgående representasjon. Organisasjonen er transparent, med åpen kommunikasjon og delingskultur mellom leddene i organisasjonen.

Medlemmer og tillitsvalgte

Medlemmenes og tillitsvalgtes aktivitet, engasjement og kompetanse er fundamentet i forbundet. Alle medlemmer skal ivaretas av en tillitsvalgt. Ta kontakt med regionen eller forbundskontoret dersom du vil komme i kontakt med en av våre tillitsvalgte.

Regionene

Alle medlemmer tilhører en region og landet er delt i seks regioner. Regionen ledes av et styre. Regionstyrene skal legge til rette for aktivitet i regionen og for samarbeid og delingskultur i og på tvers av regionene. Regionstrene er betydningsfulle for utvikling og utøvelsen av forbundets virksomhet. Medlemmenes behov og ønsker blir ivaretatt når forbundets politikk og standpunkt, vedtas av forbundsstyret.

Forbundsstyret

Forbundsstyret velges på landsmøtet og er forbundets øverste organ mellom landsmøtene. Deres politiske ansvar og fullmakter ligger innenfor rammen av vedtektene, programmet og budsjettene som landsmøtet vedtar.

Komiteer og utvalg

På landsmøtet velges det medlemmer til Ergoterapeutenes ulike komiteer og utvalg. Komiteer og utvalg har et overordnet ansvar innenfor sine områder.

Ergoterapistudentene og Seniorforum

Ergoterapistudentene er norske ergoterapistudenters interesseorganisasjon, og skal fremme ergoterapistudentenes
faglige og økonomiske interesser, samt styrke og utvikle samhold mellom studentene.

Seniorforum er et forum for pensjonerte ergoterapeuter som er medlemmer av Norsk Ergoterapeutforbund. Seniorforum ledes av et styre.

Landsmøtet

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste tre årene. Delegatene velges av forbundets regioner, og antallet fra hver region står i forhold til antall medlemmer.

Ergoterapeutenes 26. landsmøte arrangeres på Lillestrøm 20.-22. oktober 2020.