Bruk av ulike digitale løsninger i avstandsoppfølging i rehabilitering.

Fag til lunsj, 12.mai 2020.

Sunnas sykehuset har lang erfaring med digital oppfølging. Dette ble utviklet videre under koronapandemien da smittevernhensyn satte avstandsoppfølging på dagsorden.

Lunsjen hadde 120 deltakere.

De som deler sin erfaring er:

  • Anne Marte Sanders Sunnaas sykehus
  • Mette Thomassen Sunnaas sykehus

Se opptaket fra «Fag til lunsj»: Bruk av ulike digitale løsninger i avstandsoppfølging i rehabilitering.


Bruk av ulike digitale løsninger i avstandsoppfølging i rehabilitering. (PDF)

Slik kommer du i gang med videokonsultasjon

Diskusjon og spørsmålsrunden i etterkant av møtet er ikke tatt opp.