Lønns- og arbeidsforhold for våre medlemmer i staten

Her finner du nødvendig informasjon om arbeid og lønn for ansatte i staten.

Ergoterapeutenes medlemmer i statlig tariffområde er blant annet tilsatt i NAV, universitet og høgskoler, Arbeidstilsynet og i sentral og regional forvaltning for øvrig.

Lønns- og arbeidsforhold til ansatte i virksomheter i staten

Arbeidstaker ansettes i stillingskode i samsvar med lønnsplanen. Lønn fastsettes ved ansettelse, og ved lokale forhandlinger.

Årslønnen skal avtales individuelt ved ansettelse der utdannelse og relevant erfaring inngår i vurdering av lønnsfastsettelse.

Generelt om arbeid og lønn

Mer om lokale forhandlinger