Journaldokumentasjon – hvorfor, hva og hvordan?

Fag til lunsj, 12. mars 2021, kl. 11.00 – 12.00

Her vil en reflekterer rundt ergoterapeuters kompetanse og journalføring.

Om fag til lunsj

Innlederne tar utgangspunkt i et kvalitetsutviklingsprosjekt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) som har som mål å heve kvaliteten på ergoterapijournalføring.

Temaer som belyses er bland annet: juss, dokumentere ergoterapiprosessen og ergoterapi fagterminologi.

Du møter:

Lene Fogtmann Jespersen, Fagutviklings ergoterapeut/ student koordinator ved OUS  og Malin Mongs, Fagutviklings ergoterapeut ved OUS.

Journaldokumentasjon –hvorfor, hva og hvordan? (PDF) Lene Fogtmann Jespersen og Malin Mongs.

Lunsjen hadde over 100 deltakere.