Kompetanseutvikling

Her finner mer om kartleggingsredskaper, kurskalender og forhåndsgodkjenning av kurs og andre nyttige lenker.

Kartleggingsredskaper

Oversikten over kartleggingsredskapene er hovedsakelig knyttet til ergoterapeuters kjernekompetanse.

Kurskalender

Kurskalenderen viser ergoterapifaglige kurs, det vil si kurs arrangert for og av ergoterapeuter. Disse kursene vil være meritterende til ergoterapispesialist. I tillegg til vår kurskalender vises det til kurskalenderen til Sveriges Arbetsterapeuter. Medlemmer av Ergoterapeutene kan delta på disse kursene til medlemspris.

Kurskalenderen viser også planlagte kurs for tillitsvalgte.

Faglige retningslinjer og veiledere

Veilederen Ergoterapeuter og førerkortvurdering   – ergoterapeuters bidrag ved vurdering av helsekrav til førerkort.  Veilederen i PDF format.

Retningslinjene for kunnskapsbasert hjelpemiddelformidling for å kvalitetssikre praksis og hindre uønsket forskjellsbehandling.