Kompetanseutvikling

Her finner mer om kartleggingsredskaper, kurskalender og forhåndsgodkjenning av kurs og andre nyttige lenker.

Kartleggingsredskaper

Oversikten over kartleggingsredskapene er hovedsakelig knyttet til ergoterapeuters kjernekompetanse.

Kurskalender

Ergoterapeutnes fag- og tillitsvalgtkurs finner du i kurskalender. I tillegg annonseres også forhåndsgodkjente kurs i regi av andre.

Faglige retningslinjer

Ergoterapeuter og førerkortvurdering   – kunnskapsbaserte retningslinjer for å kvalitetssikre et viktig praksisfelt.
Retningslinjene for kunnskapsbasert hjelpemiddelformidling for å kvalitetssikre praksis og hindre uønsket forskjellsbehandling.