Kompetanseutvikling

Her finner mer om kartleggingsredskaper, kurskalender og forhåndsgodkjenning av kurs og andre nyttige lenker.

Kartleggingsredskaper

Oversikten over kartleggingsredskapene er hovedsakelig knyttet til ergoterapeuters kjernekompetanse.

Kurskalender

Ergoterapeutnes fag- og tillitsvalgtkurs finner du i kurskalender. I tillegg annonseres også forhåndsgodkjente kurs i regi av andre.

Faglige retningslinjer og veiledere

Veilederen Ergoterapeuter og førerkortvurdering   – ergoterapeuters bidrag ved vurdering av helsekrav til førerkort.  Veilederen i PDF format.

Retningslinjene for kunnskapsbasert hjelpemiddelformidling for å kvalitetssikre praksis og hindre uønsket forskjellsbehandling.