Kompetanseutvikling

Her finner mer om kartleggingsredskaper, kurskalender og forhåndsgodkjenning av kurs og andre nyttige lenker.

Kartleggingsredskaper

Oversikten over kartleggingsredskapene er hovedsakelig knyttet til ergoterapeuters kjernekompetanse.

Kurskalender

Ergoterapeutnes fag- og tillitsvalgtkurs finner du i kurskalender. I tillegg annonseres også forhåndsgodkjente kurs i regi av andre.

Forhåndsgodkjenning av kurs

Ergoterapeutene arrangerer kurs som gir poeng til godkjenning som ergoterapispesialist. Kurs i regi av andre enn Ergoterapeutene må forhåndsgodkjennes av forbundet for å gi poeng til spesialistgodkjenning.