«Aktivitet og deltakelse i koronatiden»

Fag til lunsj, 28. april 2020

Vi er inne i en tid som krever at ergoterapeuter tenker nytt og smart om hvordan vi kan gi gode tjenester til innbyggerne.

Ergoterapeuter har til vanlig mye en-til-en kontakt og hjemmebesøk.

Siden utbruddet av korona-pandemien har dette vært frarådet der det er mulig. Nå har det kommet veileder for hvordan virksomheter med en-til-en kontakt kan drive smittefaglig forsvarlig så ergoterapeuter kan gjenoppta mer av sin virksomhet.

Ergoterapitjenesten i Trondheim kommune deler erfaringer fra en ny hverdag både for brukere og ergoterapeuter.

Hvilke tiltak har de iverksatt og vil noen av disse endringene bli videreført når pandemien er over?

De som deler sine erfaringer er: 

  • Tore Simavik, Hjelpemiddelteknikertjenesten 
  • Grethe Ulvik, Ergoterapitjenesten for barn og unge 
  • Vigdis S. Gausemel, Ergoterapitjenesten voksne og eldre
  • Bodil Klungerbo, Infosenteret for seniorer og aktivitetskoordinatorer  

Se opptaket fra Fag til lunsj «Aktivitet og deltakelse i koronatiden» 28.april 2020

Første del med introduksjon til Fag til lunsj har ikke kommet med på opptaket.

Heller ikke introduksjon av første innleder, som er Tore Simavik. Han representerer hjelpemiddeltekknikk tjenesten i Trondheim kommune.

Spørsmål og diskusjon i etterkant av presentasjonene er ikke en del av opptaket.

Oversikt utarbeidet av Ergoterapitjenesten i Trondheim kommune

Korona informasjon – telefon

Vurdering før hjemmebesøk