Kontor7347

Arbeidsmiljø

Ergoterapeuter gjør arbeid mulig for enda flere, og bidrar gjennom dette til økt arbeidsdeltakelse og et bærekraftig samfunn. Her finner du mer om arbeidsmiljø og hvordan arbeide med inkluderende arbeidsliv.

Arbeidsmiljø handler om arbeidet

Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet og er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass. I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven er et viktig redskap for å verne om arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og andre faglige rettigheter. Les mer

Inkluderende arbeidsliv (IA)

IA-samarbeidets overordnede mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten øke sysselsettingen. Den nye avtalen omfatter hele det norske arbeidslivet.

Sjekk ut IA-pakken. Nye nettsider for IA-avtalen. De siste årene har det manglet et felles sted der informasjon om IA-avtalen og virkemidlene har vært samlet og tilpasset arbeidsplassene.

Nå skal denne informasjonen ligge på Idébankens nettside. Les mer

IA-pakka – ny nettside for IA-avtalen – Idébanken (idebanken.org)

Inkluderende arbeidsliv – IA- avtalen 2019 – 2024. Anita Engeset seniorrådgiver i Ergoterapeutene.

Inkluderende arbeidsliv – IA – avtalen 2019 – 2024 (PDF)

Et kurs i godt arbeidsmiljøarbeid for tillitsvalgte i Unio.

Gå til kurset

Et godt samarbeid er en forutsetning for å lykkes.

Publisert 08.06.2022