Kontor7347

Arbeidsmiljø

Her finner du mer om arbeidsmiljø og hvordan arbeide med inkluderende arbeidsliv.

Arbeidsmiljø handler om arbeidet

Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet og er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass. I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet. Les mer

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven er et viktig redskap for å verne om arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og andre faglige rettigheter. Les mer

Inkluderende arbeidsliv (IA)

IA-samarbeidets overordnede mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten øke sysselsettingen. Den nye avtalen omfatter hele det norske arbeidslivet. Les mer

Et godt samarbeid er en forutsetning for å lykkes.