Covid 19: Ergoterapeutens rolle fra akutt til rehabilitering.

Fag til lunsj, 29.mai 2020

Malin Mongs fra OUS og Ingrid Sundfør fra LHL sykehuset Gardermoen deler i denne lunsjen kompetanse og erfaringer fra hvordan ergoterapeuter kan bidra i pasientforløpet til Covid-19 pasienter.

De tar opp tema som; kartlegging, tiltak, aktivitet som mål og middel, energibesparende arbeidsmetoder, forskning og gir praktiske eksempler.

Etter innledninga blir det mulig å komme med kommentarer og spørsmål.

Om foreleserne:

Malin Mongs, Ergoterapi spesialist i somatiskhelse, Forbundsstyre medlem Ergoterapeutene,  fagutviklings ergoterapeut OUS

Ingrid E Sundfør, Spesialergoterapeut, Master i rehabilitering, avdelingsleder, LHL sykehuset Gardermoen

Lunsjen hadde 117 deltakere.

Se opptaket fra «Fag til lunsj»: Covid 19: Ergoterapeutens rolle fra akutt til rehabilitering.

Covid 19: Ergoterapeutens rolle fra akutt til rehabilitering. (PDF)