familie-såpebobler4192

Fag til lunsj – skolefravær og ergoterapeutens rolle

Barneergoterapeut i Bodø kommune Kjersti Hustoft, deler her blant annet sine erfaringer fra kommunalt skolevegringsteam. 23. november 2022 kl. 11.00 – 12.00.

Barneergoterapeut i Bodø kommune, Kjersti Hustoft, vil holde en innledning om temaet bekymringsfullt skolefravær og hvordan ergoterapeuter kan bidra.

Her deler hun erfaringer fra deltagelse i kommunalt skolevegringsteam, prosedyrer som skolene følger og hvordan arbeidet er organisert i Bodø kommune.

Fag til lunsj er godkjent som ergoterapifaglig kurs meritterende med en timer til ergoterapispesialist.

Opptak:

Bekymringsfullt skolefravær og ergoterapeuters rolle. Kjersti Hustoft Barneergoterapeut i Bodø kommune.

Bekymringsfullt skolefravær og ergoterapeuters rolle. (PDF)

Arrangør: Ergoterapeutene Nord

Over 85 deltakere på arrangementet.