Medlemskap

Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeutene, er det naturlige valget for ergoterapeuter. Uansett stillingstittel. 2/3 av landets ergoterapeuter er allerede medlem. Bli med du også!

Ergoterapeutene ivaretar ergoterapeuters fag og arbeidsbetingelser best. Sammen arbeider vi for å virkeliggjøre vår visjon «Aktivitet og deltakelse for alle!»

Jobben din

Medlemskapet i Ergoterapeutene sikrer jobben din, gode lønns- og arbeidsforhold og medbestemmelse på arbeidsplassen. Les mer om Arbeid og lønn.

Vi gir deg om nødvendig bistand i arbeidsforholdet slik det er beskrevet i våre retningslinjer.

Faget ditt

Medlemskapet i Ergoterapeutene bidrar til din faglige utvikling, og du blir en del av et lands- og verdensomspennende nettverk av ergoterapeuter.

Du får fagbladet Ergoterapeuten seks ganger i året og halv pris på våre fagkurs . Du kan også delta på kurs hos det svenske forbundet til medlemspris.

Som medlem i Ergoterapeutene er du også individuelt medlem i Verdensforbundet for Ergoterapeuter, WFOT.

Rettighetene og pliktene dine

Dine rettigheter og plikter er regulert av vedtektene i forbundet. Utmelding skal eventuelt skje skriftlig. Medlemskapet opphører ved utgangen av måneden etter at utmeldingen er mottatt