Fokusere på fatigue og aktivitetsregulering.

Fag til lunsj, 11.oktober 2019

Irma Pinxsterhuis fokusere på fatigue og aktivitetsregulering og gi en kort innføring i Aktivitetskalkulatoren.

Mer om forelesningen.

Se opptak fra forelesningen

Presentasjon i PDF