Godkjenningsordninger

Her finner du Ergoterapeutenes godkjenningsordninger

Bli ergoterapispesialist

En ergoterapispesialist har avansert kunnskap om ergoterapi og en styrking innen spesialistområdet. Det kreves utdanning på master nivå, med ergoterapifaglig eller relevant tverrfaglig master med 120 studiepoeng.

Godkjent veileder

Arbeidsplassvurering

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner ergoterapeuter som skal foreta arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV.

Spesialergoterapeut

Spesialergoterapeut er en avansementstilling som vanligvis krever ca.1 års videreutdanning eller det kan være en stilling for å løfte opp ansatte med mange års erfaring og kompetanse ervervet gjennom kurs og praksis.