Godkjenningsordninger

Her finner du Ergoterapeutenes godkjenningsordninger

Mer informasjon

Bli ergoterapispesialist

En ergoterapispesialist har avansert kunnskap om ergoterapi og en styrking innen spesialistområdet. Det kreves utdanning på master nivå, med ergoterapifaglig eller relevant tverrfaglig master med 120 studiepoeng.

Søk veiledergodkjenning

Godkjenningsordningen for veiledere krever minimum 3 års arbeidserfaring, samt 30 studiepoeng videreutdanning innen veiledning eller annen pedagogisk utdanning.

Ekspertbistand og arbeidsplassvurdering

Ergoterapeuter kan tilby arbeidsplassvurdering som en del av ekspertbistand.

Spesialergoterapeut

Spesialergoterapeut er en avansementstilling som vanligvis krever ca.1 års videreutdanning eller det kan være en stilling for å løfte opp ansatte med mange års erfaring og kompetanse ervervet gjennom kurs og praksis.

Forhåndsgodkjenning av kurs

Ergoterapeutene arrangerer kurs som gir poeng til godkjenning som ergoterapispesialist. Kurs i regi av andre enn Ergoterapeutene må forhåndsgodkjennes av forbundet for å gi poeng til spesialistgodkjenning.