Korona

Kompani-Covid

Fag til lunsj 26. januar 2022 kl. 11.00 -12.00

Pandemien er ikke over. Stadig flere blir smittet, syke og trenger behandling, rehabilitering og oppfølging. Det er behov at kommunene oppretter et tilbud til alle med senvirkninger etter Covid-19, og i denne lunsjen håper vi at Oda og Mariell kan inspirere noen av dere til å komme i gang.

Ergoterapeut Oda Mølmesdal Flaten og fysioterapeut Mariell Solberg Medås etablerte i mars 2021 et behandlings- og mestringstilbud til personer som sliter med senfølger av Covid-19 i Bergen kommune. Mer om tilbudet i denne brosjyren.

Innhold i denne lunsjen::

  • Hva er vanlige senfølger etter covid-19
  • Bakgrunn og hensikt med prosjektet
  • Oppstart
  • Hvem er brukerne
  • Forløp i Kompani-Covid
  • Innholdet i gruppetilbudet og tverrfaglig samarbeid
  • Foreløpige resultater fra gruppe 1, 2, 3 og 4

Fag til lunsj. Kompani-Covid. Ergoterapeut Oda Mølmesdal Flaten og fysioterapeut Mariell Solberg Medås i Bergen kommune.

Fag til lunsj.

Fag til lunsj. Kompani-Covid. PDF Oda Mølmesdal Flaten og Mariell Solberg Medås

Foreløpig rapport Kompani-Covid – oppdatert desember 2021..

Brosjyre – oppdatert 2022.

Over 184 deltok