Personsentrert hjelpemiddelformidling.

Fag til lunsj, 23.oktober 2019

Hva er god hjelpemiddelformidling og hvordan kan ergoterapeuter videreutvikle denne sentrale delen av yrkesutøvelsen? Astrid Gramstad

Mer om forelesningen

Se opptak fra forelesningen

Presentasjon