Spesialergoterapeut

Spesialergoterapeut er en avansementstilling i tariffområdene KS, Spekter og Virke. Det kreves vanligvis cirka et års videreutdanning eller det kan være en stilling for å løfte opp ansatte med mange års erfaring og kompetanse ervervet gjennom kurs og praksis.

Krav om spesialergoterapeutstilling rettes til arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som avgjør hvilken kompetanse som kvalifiserer til spesialergoterapeut på den enkelte arbeidsplass.

Ergoterapeutene utarbeidet noe informasjon om generelle krav som stilles til denne avansementstillingen og forslag til søknadsskjema som kan benyttes.

Mer om spesialergoterapeut