Beskåret forside, Vi bidrar til bærekraftige helsetjenester_SKJERM

Ergoterapi og bærekraft

Hvordan kan vi synliggjøre ergoterapeuters bidrag til bærekraftige helse- og velferdstjenester?
19.10.2022 kl. 11.00 – 12.00

Helse- og velferdstjenestene er under press og presset vil øke fremover i takt med flere eldre innbyggere. Hvordan kan vi synliggjøre ergoterapeuters bidrag til bærekraftige helse- og velferdstjenester? Innledning om ergoterapi og bærekraft, noen eksempler på hvordan ergoterapeuter har fått økte ressurser og invitasjon til diskusjon/deling av hvordan vi kan synliggjøre bidraget vårt fremover!

Ergoterapi og bærekraft v/Tonje Hansen Guldhav, Nestleder Ergoterapeutene og Hilde Bech, Drammen kommune

Bærekraft til lunsj (PDF) v/ Tonje Hansen Guldhav, Nestleder Ergoterapeutene 

Vi bidrar til bærekraftige helsetjenester. Brosjyre.

Bærekraft Politisk dokument

Over 30 deltok