Ergoterapeutenes personvernerklæring

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

For at vi skal kunne gjøre jobben vår og oppfylle vårt formål, er vi avhengig av å benytte medlemmenes personopplysninger. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Personvernerklæringa til Ergoterapeutene