ungdom-rullestol8629

Internasjonalt

Ergoterapi er et verdensomspennende fag og vi har 550 tusen kolleger verden rundt.

Mer info

Mye av forskning og fagutvikling skjer internasjonalt. Dette nettverket sikrer kvaliteten på ergoterapifaget også i Norge og muliggjør mobilitet innen utdanning og arbeid.

Norsk Ergoterapeutforbund er i dag medlem av Det Europeiske Ergoterapeutforbundet (COTEC)Europeisk nettverk for ergoterapi i høyere utdanning (ENOTHE) og samarbeider tett med de nordiske fagforbundene. Alle medlemmer er i tillegg individuelle medlemmer av Verdensforbundet for ergoterapeuter (WFOT).