OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ekspertbistand og arbeidsplassvurdering

Ergoterapeuter er eksperter i å finne det gode samspillet mellom arbeidstaker, arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet. Ergoterapeutene vektlegger arbeidsdeltakelse og ikke den enkeltes diagnose og skade.

Hva er ekspertbistand?

Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen. 

Les mer om ekspertbistand.

Hva er arbeidsplassvurdering?

Arbeidsplassvurdering gir grunnlag for tiltak som gjør at arbeidstaker mestrer arbeidet sitt og hindre sykefravær. Arbeidsplassvurdering krever arbeidsplassbesøk og er inkludert i forskrift om tilskudd til ekspertbistand

Les mer om arbeidsplassvurdering.

Ergoterapeuters ekspertbistand

Ergoterapeuter har kunnskapsbasert kompetanse om ekspertbistand og arbeidsvurdering, arbeidsanalyser og tilrettelegging som muliggjør arbeidsdeltakelse.

Les mer om ergoterapeuters ekspertbistand.

Finn en arbeidsplassvurderer

Ekspertbistand – behov for kompetanse