Andre tariffområder

Ergoterapeutene har medlemmer i en lang rekke mindre tariffområder, der vi har avtaler med arbeidsgiver.

Andre tariffområder der Ergoterapeutene kan ha medlemmer:

  • ASVL, Arbeidssamvirkenes Landsforening
  • KA, Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
  • NHO
  • NHO – SBL – Attføringsbedriftene
  • PBL, Private barnehagers Landsforbund

Medlemmer og tillitsvalgte i disse tariffområdene kan ta kontakt med forbundskontoret for å få tilgang til sine tariffavtaler.