ungdom-bestefar8336

Ergoterapeuters kjernekompetanse

Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig – for enda flere. Ergoterapeuter finner løsninger når det blir et gap mellom helsa og hverdagens krav.

Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig for enda flere

På disse sidene finner du fakta om ergoterapeuters kjernekompetanse, om profesjonens arbeidsområder og muligheter for å utvide egen kompetanse.

Alle skal kunne delta beskriver ergoterapeuters kjernekompetanse. Der kan du lese at ergoterapeuter er eksperter på meningsfull aktivitet og deltakelse, og hvordan ergoterapeuter bidrar til å løse samfunnets helse- og velferdsutfordringer.

Person, aktivitet og omgivelser danner grunnlaget for deltakelse og inkludering.