Om Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund er fagorganisasjonen for ergoterapeuter i Norge. Ergoterapeutene er vårt varemerke.

Ergoterapeutene er det naturlige valget for ergoterapeuter fordi forbundet ivaretar ergoterapeuters fag og arbeidsbetingelser best.

Forbundet er tydelig og fremtidsrettet, basert på demokratiske prinsipper og gjennomgående representasjon. Organisasjonen er transparent, med åpen kommunikasjon og delingskultur mellom leddene i organisasjonen.