Webinar – Ergoterapi ved Covid-19

Fag til lunsj, 13. april 14.00 til 15.30

Arrangør: Ergoterapeutene region Oslo

Ingrid Berggren, spesialergoterapeut på Karolinska Universitetssjukhus i Sverige, kommer til å forelese om ergoterapeutenes rolle til COVID-19 pasienter på intensivpost, samt videre oppfølging etter utskrivelse. I tillegg vil Malin Mongs, ergoterapeut på OUS blant annet snakke om POTS (Postural orthostatic tachycardia syndrom) og «long covid», altså de som blir mildt syke med langvarige konsekvenser.

Ergoterapi ved Covid-19. Opptak fra webinar

Ergoterapi og POTS. (PDF) Malin Mongs Fagutviklingsergoterapeut Oslo Universitetssykehus