familie-såpebobler4188-2

Yrkesetiske retningslinjer

Ergoterapeuter arbeider for retten til aktivitet og deltakelse for alle, i et kulturelt mangfold. Refleksjon over egen praksis er påkrevet.

Ergoterapeutenes yrkesetiske retningslinjer beskriver profesjonsutøvelsens handlinger og verdier som forbundet forventer og mener at ergoterapeuter skal følge.

En profesjonell ergoterapeut viser en kombinasjon av kunnskap, ferdigheter og holdninger som kontinuerlig er under utvikling gjennom etisk og faglig refleksjon over profesjonsutøvelsen.

 

Yrkesetiske retningslinjer

Våre yrkesetiske retningslinjer

Les Ergoterapeutenes yrkesetiske retninglinjer og det mer utfyllende dokumentet om Ergoterapeutenes profesjonsetikk. Begge dokumentene ble vedtatt i forbundsstyret høsten 2017.

Yrkesetisk utvalg

Yrkesetisk utvalg skal være en pådriver for høy yrkesetisk bevissthet hos ergoterapeuter. Utvalget arbeider for at yrkesutøvelsen er i tråd med forbundets yrkesetiske retningslinjer.