Yrkesetiske retningslinjer

Ergoterapeuter arbeider for retten til aktivitet og deltakelse for alle, i et kulturelt mangfold. Refleksjon over egen praksis er påkrevet.

Mer om yrkesetikk
Ergoterapeutenes yrkesetiske utvalg KS sine sider om etikk  Yrkesetisk utvalg  

Ergoterapeutenes yrkesetiske retningslinjer beskriver profesjonsutøvelsens
handlinger og verdier som forbundet forventer og mener at ergoterapeuter skal følge.

 

Våre yrkesetiske retningslinjer

En profesjonell ergoterapeut viser en kombinasjon av kunnskap, ferdigheter og holdninger som kontinuerlig er under utvikling
gjennom etisk og faglig refleksjon over profesjonsutøvelsen.

Les Ergoterapeutenes yrkesetiske retninglinjer og det mer utfyllende dokumentet om Ergoterapeutenes profesjonsetikk. Begge dokumentene ble vedtatt i forbundsstyret høsten 2017.