ungdom9311

Medlemsfordeler

Nyttiggjør deg også av disse gunstige medlemsfordelene. Du vil kunne spare inn hele eller store deler av kontingenten din.

Mens Ergoterapeutene sikrer dine lønns- og arbeidsforhold, faget og din faglige utvikling, tilbyr vi også disse medlemsfordelene:

Gjennom vårt samarbeid i Unio har du også tilgang til disse medlemstilbudene: