ungdom9311

Medlemsfordeler

Nyttiggjør deg også av disse gunstige medlemsfordelene. Du vil kunne spare inn hele eller store deler av kontingenten din.

Ergoterapeutene sikrer dine lønns- og arbeidsforhold, faget og din faglige utvikling. I tillegg til denne nytten av medlemskapet, tilbyr vi også disse medlemsfordelene:

  • Solidarisk grunnforsikring uten helseerklæring, og andre gunstige forsikringsordninger fra
    Besøk Ergoterapeutenes forsikringskontor!

    Ergoterapeutenes forsikringskontor sikrer din helse, arbeidsevne og dine eiendeler

  • Netthandel for den som vil profilere fag og forbund

Gjennom vårt samarbeid i Unio har du også tilgang til disse medlemstilbudene: