NY-bilkj├©ring2639

Ergoterapeuter og førerkortvurdering

Ergoterapeuters bidrag ved og vurdering av helsekrav til førerkort, er oppdatert og revidert for å imøtekomme endringene i Førerkortforskriften av 2016 .

Bilkjøring kan bidra til inkludering og deltakelse. Det å ha førerkort gir oss mulighet til å dra dit vi vil, og for mange er det forbundet med livskvalitet. Å kjøre bil er et stort ansvar, og dersom vi får helseplager som kan påvirke bilkjøringen må vi si det til legen. Det er mange årsaker til at en person ikke lenger kan kjøre bil.

Førerkortforskriften angir en rekke helsekrav som må være oppfylt for å ha gyldig førerkort. Fastleger har et koordinerende ansvar for å vurdere om en person oppfyller helsekravene og henvise til vurdering av helsekravene hos relevante faggrupper hvis det er behov for det.

Denne veilederen gir en oversikt over regelverk, metoder og prosedyrer som kan være til hjelp for ergoterapeuter i slike vurderinger.

For å vurdere helsekravene må kvalitetssikrede fremgangsmåter og vurderinger brukes. Kartleggingsmetodene må være kunnskapsbasert og standardiserte for å sikre at den enkelte får en best mulig vurdering.

Her finner du hele veilederen og kortversjon:

Ergoterapeutene retter en stor takk til arbeidsgruppen og alle som har bidratt, kommet med kommentarer og innspill til denne utgaven av Ergoterapeuter og førerkortvurdering!