Slik kan du bidra på neste fagkongress! 

Fag til lunsj, 27.januar 2021.

I februar 2022 arrangeres den neste Fagkongressen.

Her får du mer informasjon om kongressen, hvordan du kan bidra og tips til hvordan skrive et sammendrag (abstrakt) av noe du vil presentere. Lenke til abstractportalen.

Spørsmål sendes til: fagkongress@ergoterapeutene.org

Fristen for å sende inn abstrakt til neste fagkongress er 15. april 2021.

Om fagkongressen

Den nasjonale fagkongressen i ergoterapi arrangeres hvert 4. år, og neste kongress skal være i Stavanger i februar 2022.

Dette er en møteplass for alle ergoterapeuter i Norge, der du både kan gi og få påfyll og inspirasjon fra forskning og fagutvikling, dele kunnskap og erfaringer, og møte kollegaer som jobber med det samme som deg.

Dagens innledere

På Faglunsjen møter du Inger Hellem og Fanny A. Jakobsen fra programkomiteen og kongressleder Randi Skumsnes.

Slik kan du bidra! På den 7. norske fagkongressen i ergoterapi i Stavanger 2022. (PDF)

Lunsjen hadde 28 deltakere og mange deltok i diskusjonen etterpå.