Våre brosjyrer og trykksaker

Her kan du laste ned våre brosjyrer og trykksaker. Bruk dem til å profilere fag, yrke og forbund. Skriv dem ut sjøl eller bestill dem fra nettbutikken vår.

Du finner brosjyrene og trykksakene våre her:

Blad deg frem i karusellen (trykk på pilene til høyre og venstre) og velg «Last ned».

Brosjyre: Bli ergoterapeut! Informasjon til utdanningssøkende. Last ned brosjyren her.
"Bli med i Ergoterapistudentene". Last ned brosjyren her.
Brosjyre: 10 gode grunner til å bli medlem. Informasjon om medlemskapet i Ergoterapeutene. Last ned brosjyren her.
Vi bidrar til bærekraftige helsetjenester. Last ned brosjyren her..
Forsiden av brosjyren
Brosjyren «Deltakelse og mestring for barn og unge» slår fast at alle barn og unge har rett til deltakelse og inkludering, og hvordan ergoterapeuter bidrar til dette. Last ned brosjyren her.
Hefte. Ergoterapeuters kjernekompetanse. Hva kan ergoterapeuter og hvordan bidrar vi til å løse samfunnets utfordringer. Last ned heftet her.
Brosjyre: Hva er viktig i livet ditt? Om ergoterapi og ergoterapeuter. Last ned brosjyren her.
Hva er viktig for deg? Brosjyre om ergoterapi på nordsamisk. Last ned brosjyren her..
Forsiden til brosjyren.
Brosjyren "Deltakelse og mestring for eldre". Denne kan du benytte i kontakt med alle som du vil fortelle om ergoterapeuters kompetanse og deltakelse og mestring for eldre. Last ned brosjyren her.
Brosjyre: Psykisk helse, rus og hverdagsmestring. Hva kan ergoterapeuter bidra med. Last ned brosjyren her.
Brosjyre: Hvordan ta bølgen i kommunene? Ergoterapeuters bidrag til bærekraftige kommunale helsetjenester. Last ned brosjyren her.
Plakaten kan brukes som den er eller påføres tekst i det hvite feltet Last ned plakaten her.
Trykksak: Livsarket mitt utformet av vårt Seniorforum. Last ned bokmålsutgaven her. Last ned nynorskutgaven her.