Likt-3504

Lokal lønnsdannelse og forhandlinger

Hvordan kan medlemmer og tillitsvalgte arbeide for en høyere og mer rettferdig lønn?

En viktig del av lønnsutviklingen skjer lokalt hos den enkelte arbeidsgiver. Enten ved ansettelse eller ved lokale forhandlinger.

Bestemmelsene reguleres i tariffavtaler og overenskomster, og vil variere noe ut fra hvor du er ansatt og ditt tariffområde. Det er viktig at medlemmer og tillitsvalgte tar i bruk disse mulighetene.

Lokale lønnsforhandlinger

De lokale forhandlingene blir derfor viktig for å sikre en god lønnsutvikling. Se heftet «Lokale forhandlinger» for mer informasjon.

Lokale forhandlinger og ansettelser bør bygge på en utarbeidet lokal lønnspolitikk. Heftet «Lokal lønnspolitikk» kan tjene til bruk for tillitsvalgte som skal bidra til en god lokal lønnspolitikk. Opprinnelig skrevet for KS-området, men kan tjene som inspirasjon også i andre områder.

Medlemmer som har spørsmål om sin lønn kan i første omgang ta kontakt med sin tillitsvalgt.