OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ASSS -prioriteringsnøkkelen

Fag til lunsj, 3.september kl. 11-12

Fagnettverket har utarbeidet ASSS-prioriteringsnøkkel for ergo- og fysioterapi.

Thomas Andersen, ergoterapeut og fagkoordinator fra Fredrikstad kommune, leder av Fagnettverk ergo- og fysioterapi, som er en del av ASSS-kommunehelsenettverket, sammen med Anikken Revhaug fra Fredrikstad kommune og Guro Fra Oslo kommune belyste temaene:

  • Hvorfor prioriteringsnøkkel?
  • NOU 2018:16, Det viktigste først – prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansiert tannhelsetjenester
  • Hvordan bruke prioriteringsnøkkelen?
  • Erfaringer med bruk av prioriteringsnøkkelen

Lunsjen hadde langt over 80 deltakere og stort engasjement i diskusjonen.

Se opptaket fra «Fag til lunsj»: Prioriteringer i kommunehelsetjenesten.

Prioriteringer i kommunehelse (PDF) ved  Guro E. Lilleås, Anikken Revhaug og Thomas W. Andersen

ASSS prioriteringsnøkkel for fysio- og ergoterapi

Diverse skjema om maler for brev som brukes i Fredrikstad kommune:

Registrering av avvik

Tildelingsteamet skriver inn brukerID, prioritet og dato for mottatt henvisning (kolonne C). Når terapeut starter opp saken, settes denne datoen inn i kolonne E. Skjemaet viser oss frist for igangsettelse (kolonne D) og evt avviksdager når oppstartsdato er satt inn.

For å ha oversikt i ventepermen vår, har vi skilleark til hver prioritet, og skriver prioritet og fristdato på toppen av hver henvisning. Dette gjør det lettere for oss å holde oversikt over når tidsfristen er pr. henvisning.

Tildeling av fysio- og ergoterapitjenester voksne over 18 år

Svarbrev og ventebrev

Tjenesteavvik