KantineP6010260

Ekspertbistand – behov for kompetanse

Ergoterapeuter reduserer barrierer i arbeidslivet, og tilrettelegger for et godt samspill mellom arbeidstaker, arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. 

NAV har innført tjenesten ekspertbistand som del av IA-avtalen, for å redusere sykefravær. 

NAV krever at eksperten må ha en offentlig godkjent utdanning eller autorisasjon på sitt område og mener at både ergoterapeuter og fysioterapeuter er aktuelle som eksperter. Utover det har ikke NAV beskrevet hva en ekspert skal ha av kompetanse.

Ergoterapeuter som eksperter

Før en eventuell godkjenningsordning etableres, legger Ergoterapeutene opp til at den enkelte Ergoterapeut skal vurdere egen kompetanse.

Ergoterapeuter har kunnskapsbasert kompetanse om arbeidsvurdering, arbeidsanalyse og tilrettelegging som muliggjør arbeidsdeltakelse. Dette er et godt utgangspunkt for å ta ekspertoppdrag , men ikke nok. 

Ergoterapeuter som er spesialister innen arbeidshelse eller  som har relevant kompetanse innen sitt spesialistområde, eller er godkjent som arbeidsplassvurderer, har den nødvendige kompetansen til å utføre ekspertbistand.

Ergoterapeuter som er usikre på om de har nødvendig kompetanse, kan gå gjennom kriteriene som Ergoterapeutene har utformet. Dersom du oppfyller de fleste av punktene på lista kan du be om  å bli oppført på oversikten over medlemmer som yter ekspertbistand etter IA-Avtalen

Kriteriene som bør innfris.

Kontakt oss for å kunne stå på en liste over godkjente Eksperter