KantineP6010260c

Ekspertbistand og ergoterapeuters kompetanse

Ergoterapeutene vektlegger arbeidsdeltakelse og ikke den enkeltes diagnose og skade. Ergoterapeuter er eksperter i å finne det gode samspillet mellom arbeidstaker, arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet

Arbeidsdeltakelse og samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser

Ergoterapeuten bidrar til arbeidsdeltakelse og inkludering med vår kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser. Ergoterapeuter har spesiell kompetanse på kunnskapsbasert tilrettelegging som muliggjør arbeidsdeltakelse ved å finne samsvar mellom arbeidstaker, arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. Les mer

Arbeidsdeltakelse og ikke den enkeltes diagnose

Ergoterapeutene vektlegger arbeidsdeltakelse og ikke den enkeltes diagnose og skade. En diagnose sier lite om funksjon og muligheten for å utføre arbeidsoppgaver. Det er viktig å identifisere muligheter for å fungere i arbeid, tross sykdom og skader. Barrièrer for arbeidsdeltakelse avdekkes ofte nettopp på arbeidsplassen.

Arbeids/aktivitetsanalyse og aktivitetsbaserte utredninger

Dette skjer gjennom en vurdering personens arbeidsevne opp mot det som kreves i arbeidsoppgavene, og det fysiske og sosiale miljøet. Ergoterapeuter gjør arbeids/aktivitetsanalyse som kartlegging av hvilke oppgaver og deloperasjoner arbeidstakeren mestrer eller har vanskelig for å utføre.

Forskningsbasert metodikk

Ergoterapeuter benytter forskningsbasert metodikk for å kartlegge samspillet mellom arbeidstaker, arbeidsoppgaven og arbeidsmiljøet som for eksempel:

  • Modell for Menneskelig Aktivitet, MoHO
  • Work Environment Impact Score WEIS
  • Work Role Interview WRI
  • Assessment of Work Characteristics AWC
  • Assessment of Work Performance, AWP.

Tilbake til Ekspertbistand og arbeidsplassvurdering